Adatvédelmi tájékoztató

Az előfizető adatai megadásával elfogadja a Kiadó (MediaCity Magyarország Kft.) Általános Szerződési Feltételeit (ÁSzF), és megfelelő tájékoztatás birtokában, kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait (név, lakcím, e-mail, telefonszám) a Kiadó az előfizetéssel összefüggő kapcsolattartás, valamint előfizetői/megrendelői ajánlatokkal összefüggő egyéb célból kezelje, és adatbázisában tárolja.

Az előfizető kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Kiadó felhasználja megadott adatait abból a célból, hogy a MediaCity Magyarország Kft. mindenkori ajánlataival, promóciókkal kapcsolatban közvetlen reklámüzeneteket küldjön az előfizető által megadott elérhetőségeire e-mailben, telefonon vagy postai úton.

A személyes adatok feldolgozását a MediaCity Magyarország Kft. mint Kiadó végzi. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai helyesbítését, törlését, illetve a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti a Kiadó elérhetőségein (levelezési cím: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.; e-mail cím: adatkezelo@mediacity.hu). A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait mindenkor bizalmasan és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Önt megilleti az adatainak kezelése elleni tiltakozás joga.